Adhd u dospelých

V dnešnej dobe sa stále viac hovorí o ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou) a jeho vplyve nielen na deti, ale aj na dospelých. Táto neurovývinová porucha ovplyvňuje schopnosť sústrediť sa, kontrolovať impulzivitu a hyperaktivitu. V tomto článku sa pozrieme bližšie na ADHD u dospelých, jeho príznaky, diagnostiku a možnosti liečby.

Príznaky adhd u dospelých

Príznaky ADHD sa môžu prejaviť rôznymi spôsobmi u detí a dospelých. U dospelých môže byť diagnostika zložitejšia, pretože príznaky sa môžu prekrývať s inými duševnými stavmi. Niektoré z hlavných príznakov ADHD u dospelých zahŕňajú:

 • Neschopnosť udržať si pozornosť na jednej úlohe
 • Časté zábudlivosť a straty vecí
 • Impulzívne správanie a ťažkosti s ovládaním impulzivity
 • Neprajnosť ku konaniu úloh, ktoré vyžadujú dlhodobé úsilie
 • Ťažkosti s organizáciou a plánovaním
 • Zdá sa, že nepočúva pri rozhovoroch
 • Časté prestrihy v reči a rýchla reč

Diagnostika a hodnotenie

Diagnostikovať ADHD u dospelých môže byť náročné, pretože príznaky sa môžu mýliť s inými poruchami alebo stresom. Dôležité je podrobné hodnotenie od skúseného odborníka, ako je psychológ alebo psychiatr. Zahrňuje vyhodnotenie príznakov, anamnézu a možno aj použitie štandardizovaných testov, ako je napríklad ADHD test SK.

Liečba adhd u dospelých

Liečba ADHD u dospelých môže byť komplexná a zahŕňa kombináciu terapií a stratégií na zvládanie symptómov. Niektoré možnosti liečby zahŕňajú:

 • Behaviorálna terapia: Pomáha jednotlivcom naučiť sa nové spôsoby zvládania impulzivity a zlepšenia pozornosti.
 • Psychoterapia: Pomáha riešiť emocionálne ťažkosti spojené s ADHD a zlepšiť sebavedomie.
 • Lieky: V niektorých prípadoch môžu byť predpísané lieky na zmiernenie príznakov ADHD.
 • Podpora prostredia: Úprava pracovného a životného prostredia na zlepšenie koncentrácie a efektivity.

ADHD u detí a v dospelosti

ADHD sa často spojuje s deťmi, ale môže pretrvávať aj do dospelosti. U dospelých sa však príznaky môžu prejavovať iným spôsobom. Dôležité je, aby sa porucha správne diagnostikovala a liečila, bez ohľadu na vek pacienta.

Časté otázky o ADHD

Čo je to ADHD test SK?

ADHD test SK je test navrhnutý na diagnostikovanie poruchy pozornosti s hyperaktivitou u jednotlivcov v Slovenskej republike.

Ako sa prejavuje ADHD u dospelých?

ADHD u dospelých sa môže prejavovať neschopnosťou udržať si pozornosť, impulzívnym správaním, ťažkosťami s organizáciou a ďalšími príznakmi.

Je možné liečiť ADHD u dospelých?

Áno, ADHD u dospelých je možné liečiť. Liečba môže zahŕňať terapie, psychoterapiu a v niektorých prípadoch aj lieky.

Je diagnostika ADHD u dospelých náročná?

Diagnostika ADHD u dospelých môže byť náročná, pretože príznaky sa môžu prekrývať s inými duševnými stavmi. Dôležité je vyhľadať skúseného odborníka na diagnostiku.


Pozri tiež:

Edik

ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=150&d=mm&r=gforcedefault=1

Photo of author

Edik

Vložiť komentár