Akútna disekcia aorty: príčiny, symptómy a liečba

Akútna disekcia aorty je závažným zdravotným stavom spojeným s náhlym roztrhnutím steny aorty, hlavnej tepny, ktorá dodáva krv do tela. Tento stav si vyžaduje okamžitú lekársku starostlivosť, pretože môže viesť k život ohrozujúcim komplikáciám. V tomto článku sa budeme venovať príčinám, symptómom a liečbe akútnej disekcie aorty.

Akútna disekcia aorty: príčiny

Disekcia aorty sa vyskytuje, keď dochádza k oddeľovaniu vrstiev steny aorty. Toto oddeľovanie môže viesť k tvorbe falošného lúmenu, cez ktorý môže krv unikať. Hlavnými príčinami akútnej disekcie aorty sú:

 • Hypertenzia (vysoký krvný tlak): Vysoký krvný tlak môže oslabiť stenu aorty a zvýšiť riziko roztrhnutia.
 • Ateroskleróza: Zhoršenie stavu cievnych stien v dôsledku nahromadenia plakov môže prispieť k rozvoju disekcie aorty.
 • Genetické faktory: Niektoré genetické podmienky môžu oslabiť tkanivo aorty, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť disekcie.

Symptómy akútnej disekcie aorty

Symptómy disekcie aorty sa môžu líšiť v závislosti od miesta roztrhnutia a závažnosti stavu. Medzi bežné symptómy patrí:

 • Náhly intenzívny bolesť na hrudníku, ktorá sa môže šíriť do chrbta.
 • Nevoľnosť a zvracanie.
 • Závraty a strata vedomia.
 • Dýchavičnosť a rýchly pulz.

Liečba akútnej disekcie aorty

Disekcia aorty je urgentným stavom, ktorý si vyžaduje ihneď lekársku starostlivosť. Liečba môže zahŕňať:

 • Chirurgický zákrok: V niektorých prípadoch je nevyhnutný chirurgický zákrok na opravenie poškodenia aorty.
 • Liečba liekmi: Lekári môžu predpísať lieky na zníženie krvného tlaku a zmiernenie bolesti.

Kým nie je vždy možné predísť akútnej disekcii aorty, existujú určité kroky, ktoré môžete podniknúť na zníženie rizika:

Prevencia

Aby ste minimalizovali riziko akútnej disekcie aorty, je dôležité:

 • Udržiavať zdravú hmotnosť a stravovať sa vyvážene.
 • Pravidelne cvičiť a udržiavať fyzickú kondíciu.
 • Kontrolovať hladinu krvného tlaku a cholesterolu.

Včasná diagnóza

Rýchla diagnostika je kľúčová pre zlepšenie výsledkov pri akútnej disekcii aorty. Ak máte podozrenie na tento stav, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc. Lekár môže vykonať rôzne testy, vrátane CT skenovania, ultrazvuku a röntgenových snímkov, na potvrdenie diagnózy.

Čo je hlavným spúšťačom akútnej disekcie aorty?

Hlavným spúšťačom akútnej disekcie aorty môže byť hypertenzia (vysoký krvný tlak) a oslabenie steny aorty.

Ako rozpoznam akútnu disekciu aorty?

Symptómy zahŕňajú intenzívnu bolesť na hrudníku, nevoľnosť, zvracanie, závraty a rýchly pulz. Ak máte tieto symptómy, vyhľadajte ihneď lekársku pomoc.

Dá sa akútna disekcia aorty liečiť?

Áno, akútna disekcia aorty sa dá liečiť. Liečba závisí od závažnosti stavu a môže zahŕňať chirurgický zákrok a liečbu liekmi.

Je možné predísť akútnej disekcii aorty?

Prevencia môže zahŕňať udržiavanie zdravej hmotnosti, cvičenie, kontrolu krvného tlaku a cholesterolu. Avšak nie je vždy možné predísť tomuto stavu.


Pozri tiež:

Edik

ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=150&d=mm&r=gforcedefault=1

Photo of author

Edik

Vložiť komentár