Astigmatizmus: čo to je a ako sa prejavuje

Astigmatizmus je refrakčná chyba oka, ktorá ovplyvňuje zrakové vnímanie a môže mať vplyv na kvalitu zraku. Ide o stav, kedy očná šošovka alebo rohovka nemá rovnomerný zakrivený povrch, čo spôsobuje, že svetlo sa lomí rôznymi spôsobmi pri prechode cez oko. Tento nepravidelný lom svetla môže viesť k rozmazanému a nepresnému zrakovi. Astigmatizmus môže existovať samostatne alebo súčasne s inými refrakčnými chybami ako je krátkozrakosť alebo ďalekozrakosť.

Príznaky astigmatizmu: Osoby trpiace astigmatizmom môžu pozorovať rôzne príznaky, vrátane rozmazaného a neostreho zraku, neschopnosti jasne vidieť objekty na rôznych vzdialenostiach, únavy očí, nepohodlia pri čítaní alebo pri práci na blízko, a niekedy aj bolesti hlavy.

Astigmatizmus sa diagnostikuje oftalmologickým vyšetrením, kde sa meria zakrivenie očnej šošovky a rohovky. Na základe meraní lekár stanoví potrebnú korekciu a predpíše okuliare alebo kontaktné šošovky. Často sa na korekciu astigmatizmu používajú šošovky s tzv. cylindrickou korekciou.

Čo je to cylinder na oku?

Cylinder je optický prvok používaný na korekciu astigmatizmu. Je to časť receptu na okuliare alebo kontaktné šošovky, ktorá sa používa na kompenzáciu nepravidelného zakrivenia rohovky alebo šošovky. Cylinder sa uvádza vo výslednom prepise vo forme čísla a osy. Číslo udáva silu cylinderu a udáva sa v dioptriách, zatiaľ čo osa určuje orientáciu cylinderu na oku.

Okuliare alebo kontaktné šošovky s cylindrickou korekciou pomáhajú svetlu zlomiť sa správnym spôsobom a sústrediť sa na jedno miesto na sietnici. To výrazne zlepšuje ostrosť a kvalitu zraku pre osoby s astigmatizmom.

Ako sa lieči astigmatizmus?

Astigmatizmus sa dá efektívne korigovať pomocou okuliarov, kontaktných šošoviek alebo chirurgických zákrokov. Okuliare a šošovky s cylindrickou korekciou sú bežnou metódou korekcie pre ľudí s astigmatizmom. Pre tých, ktorí nechcú nosiť okuliare alebo šošovky, môže byť vhodná možnosťou refrakčná chirurgia.

Refrakčná chirurgia pre astigmatizmus

Laserová refrakčná chirurgia, ako je LASIK alebo PRK, môže byť vhodnou možnosťou pre osoby s astigmatizmom. Tieto postupy využívajú laser na premodelovanie povrchu rohovky a korekciu chybného lomu svetla. Rezultátom je zlepšená schopnosť oka lomiť svetlo a ostrejšia vizia.

Cylinder na oku je optický prvok, ktorý sa používa na korekciu astigmatizmu . Astigmatizmus je očná refrakčná chyba, ktorá spôsobuje nepravidelné lomienie svetla v oku, čo vedie k rozmazanej a nepresnej vizii.

Ako funguje cylinder na oku?

Cylinder je časť receptu na okuliare alebo kontaktné šošovky, ktorá koriguje zakrivenie rohovky alebo šošovky. Je to potrebné preto, aby sa svetlo správne lomilo a zaostrovalo sa na jednom bode na sietnici, čo zlepšuje zrakovú ostrosť.

Ako sa diagnostikuje astigmatizmus?

Astigmatizmus sa diagnostikuje komplexným oftalmologickým vyšetrením, ktoré zahŕňa meranie lomu oka, tvaru rohovky a šošovky. Lekár potom stanoví stupeň astigmatizmu a určí vhodnú korekciu.

Je astigmatizmus bežný?

Áno, astigmatizmus je bežný a môže postihnúť ľudí všetkých vekových skupín. Niektorí jedinci môžu mať len mierny astigmatizmus, zatiaľ čo iní môžu trpieť ťažšou formou.

Môže sa astigmatizmus zhoršovať s vekom?

Áno, astigmatizmus sa môže meniť a zhoršovať s vekom. Preto je dôležité pravidelne absolvovať očné vyšetrenia, aby sa monitorovalo zhoršovanie sa zraku a podľa potreby sa upravila korekcia.

Je chirurgická korekcia vhodná pre každého?

Chirurgická korekcia, ako napríklad LASIK, nie je vhodná pre každého. Lekár rozhodne na základe individuálnych faktorov, či je pacient vhodným kandidátom na tento druh zákroku.

Spôsoby korekcie astigmatizmu

Existuje niekoľko spôsobov, ako korigovať astigmatizmus:

  • Okuliare: Špeciálne okuliare s cylindrickou korekciou kompenzujú nepravidelný lom svetla v oku.
  • Kontaktné šošovky: Šošovky s cylindrickou korekciou sa umiestňujú priamo na oko a korigujú lom svetla.
  • Refrakčná chirurgia: Laserové procedúry menia tvar rohovky, čím sa koriguje astigmatizmus.

Kedy vyhľadať odbornú pomoc?

Ak máte podozrenie na astigmatizmus alebo trpíte príznakmi ako rozmazaný zrak, ťažkosti pri zaostrovaní, bolesť hlavy alebo únava očí, malo by sa vyhľadať odborné očné vyšetrenie. Tento krok vám pomôže stanoviť diagnózu a zvoliť najvhodnejšiu korekciu.

Záver

Astigmatizmus je bežným zrakovým problémom, ktorý ovplyvňuje lom svetla v oku, vedúc k neostrej a rozmazanej vizii. Cylinder na oku je optickým prvkom používaným na korekciu tejto chyby. Bez ohľadu na spôsob korekcie je dôležité pravidelne navštevovať očného lekára a dbať o zdravie svojich očí.


Pozri tiež:

Edik

ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=150&d=mm&r=gforcedefault=1

Photo of author

Edik

Vložiť komentár