Rozdiel medzi alzheimerom a demenciou

V dnešnej dobe, keď sa stále viac ľudí stretáva s problémami spojenými so stratou pamäti a kognitívnymi schopnosťami, je dôležité mať jasnú predstavu o rozdieloch medzi rôznymi neurodegeneratívnymi stavmi. Dva termíny, ktoré často počúvame, sú Alzheimerova choroba a demencia. Hoci môžu mať určité spoločné znaky, sú to odlišné stavy so svojimi vlastnými charakteristikami a dôsledkami.

Demencia: širší pojem

Demencia je zberovým termínom, ktorý sa používa na označenie skupiny príznakov spojených so stratou pamäti, schopnosťami rozmýšľania a každodennými funkciami. Osoba s demenciou môže mať problémy s pamäťou, komunikáciou, orientáciou, rozhodovaním a inými kognitívnymi schopnosťami. Tieto symptómy môžu byť spôsobené rôznymi príčinami, vrátane Alzheimerovej choroby, ktorá je jednou z najbežnejších.

Alzheimerova choroba: špecifický typ demencie

Alzheimerova choroba je konkrétny typ demencie, ktorý sa vyznačuje postupným zhoršovaním pamäti a kognitívnych schopností. Táto choroba je spojená s abnormálnymi zmenami v mozgu, vrátane hromadenia proteínových plakov a neurofibrilárnych klubieľkov. Tieto zmeny vedú k postupnému odumieraniu nervových buniek a atrofii mozgových štruktúr. Ľudia s Alzheimerovou chorobou môžu mať ťažkosti s jednoduchými úlohami, rozpoznávaním rodinných príslušníkov a priateľov a nakoniec môžu stratiť schopnosť vykonávať bežné každodenné úlohy.

Test na demenciu a alzheimerovu chorobu

Pre diagnostiku demencie a Alzheimerovej choroby môžu lekári použiť rôzne metódy a testy. Jedným z bežných testov je Mini-Mental State Examination (MMSE), ktorý posudzuje rôzne aspekty kognitívnych funkcií, ako je pamäť, orientácia a schopnosť robiť jednoduché úlohy. Na rozdiel od toho môže test na Alzheimerovu chorobu zahŕňať vyšetrenia obrazových techník, ako je MRI, ktoré umožňujú lekárom vidieť štruktúry mozgu a prípadné zmeny spojené s touto chorobou.

Čo je Atrofia Mozgu?

Atrofia mozgu je proces, pri ktorom dochádza k úbytku tkaniva mozgu. V prípade Alzheimerovej choroby a iných demencií je atrofia bežným javom. Postihnuté oblasti mozgu sa zmenšujú a strácajú svoju normálnu funkciu. Tento jav je spojený s kognitívnym úpadkom a ďalšími symptómami spojenými s demenciou.

Umiera sa na Alzheimerovu chorobu?

Áno, Alzheimerova choroba je nevyliečiteľným ochorením, ktoré sa postupne zhoršuje. V pokročilých štádiách môže mať vážne dôsledky na fyzické zdravie pacienta, vrátane problémov so stravovaním, pohybom a imunitným systémom. Často sú to komplikácie týchto fyzických problémov, ktoré môžu byť konečnou príčinou úmrtia u osôb s pokročilým štádiom Alzheimerovej choroby.

Faqs

Je test na Alzheimerovu chorobu bolestivý?

Test na Alzheimerovu chorobu, ako napríklad MRI, nie je bolestivý. Je to neinvazívna procedúra, ktorá sa vykonáva pomocou magnetických polí na získanie obrazov štruktúr mozgu.

Existuje účinná liečba na Alzheimerovu chorobu?

Zatiaľ neexistuje liečba, ktorá by dokázala zastaviť alebo úplne odstrániť Alzheimerovu chorobu. Sú však dostupné lieky, ktoré môžu do určitej miery pomôcť s kontrolou niektorých symptómov a spomaliť progresiu choroby.

Je Alzheimerova choroba dedičná?

Áno, genetika môže zohrávať určitú úlohu vo vzniku Alzheimerovej choroby. Osoby s rodinnou históriou tejto choroby majú vyššie riziko jej vývoja, ale to neznamená, že všetci s dedičným faktorom ju budú mať. Mnoho ďalších faktorov tiež ovplyvňuje vývoj choroby.


Pozri tiež:

Edik

ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=150&d=mm&r=gforcedefault=1

Photo of author

Edik

Vložiť komentár